არაცნობიერი ცნობიერის მიღმა „ ძმებ კარამაზოვებში “

ფროიდი ფსიქოანალიზურ ანთროპოლოგიაში განიხილავს ადამიანს, როგორც არსებად რომელსაც დაუმახინჯდა ფსიქიკა, ვინაიდან მასზე გავლენას ახდენს საზოგადოება. მისთვის „ ადამიანი, როგორც ბუნებრივი მოცემულობა არის ღირებულება, ყველაფერი ცუდი მოდის სოციალური, კულტურული ნორმების ტირანიიდან, რომელიც ზღუდავს, ხელს უშლის ყველაზე არსებითი ადამიანური სურვილების დაკმაყოფილებას. რის გამოც მახინჯდება, უარესდება ადამიანის ბუნება. “[1] ადამიანი არსებაა, რომლის შინაგანი სამყარო ხშირად სხვას ითხოვს და… Continue reading არაცნობიერი ცნობიერის მიღმა „ ძმებ კარამაზოვებში “