რატომ ვარ დაინტერესებული პოლიტიკით

სახელმწიფო, თომას ჰობსი, ჯონ ლოკი, ადამიანის ბუნება, პოლიტიკა, ბუნებითი მდგომარეობა, სიკვდილის შიში, ხელშეკრულება, ბუნებით მდგომარეობაში ადამიანს შეუძლია ადამიანის მოკვლა, ბუნებითი კანონები, შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში

Advertisements

არის თუ არა იარაღის ტარების უფლება ნეგატიური თავისუფლების ნაწილი

შესავალი         საუკუნეების მანძილზე საზოგადოება ცდილობდა გაეხადა აშკარა, რა იყო კერძო და რა საზოგადო ქმედება. სადისკუსიო იყო თუ როდისაა დაშვებული საზოგადოების ჩარევა ინდივიდის ქმედებაში და როდის არა, როდის იზღუდება ადამიანის თავისუფლება, როდის უნდა აიძულონ პირი რამე ქმედებისაგან თავი შეიკავოს, ან კიდევ პირიქით, როდის უნდა აიძულონ ინდივიდი რაიმე მოიმოქმედოს. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ერთი ქმედება გადადის… Continue reading არის თუ არა იარაღის ტარების უფლება ნეგატიური თავისუფლების ნაწილი