არისტოტელე-დიდი ეთიკა

არისტოტელე-დიდი ეთიკა, შეხედულებები ზნეობის შესახებ, ადამიანის არსი და მიზანი, ბედნიერება, მეგობრობა, სიკეთე, სათნოება, სიბრძნე, ადამიანის უმაღლესი მიზანი, სათნოება არის იმის კარგად კეთების უნარი რის სათნოებაც ის არის, სიმხდალე, გულუხვობა

Advertisements