საზოგადოების პრობლემა თანამედროვე მსოფლიოში

  გლობალიზაციის ეპოქაში მსოფლიო ერთიანად იცვლება. ხდება ერთგვარი გადატრიალება საზოგადოების ცხოვრებასა და აზროვნებაში. გლობალიზაციამ როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ცვლილებებიც მოიტანა, თუმცა ისტორია ხომ სწორედ ამგვარი ცვლილებებისაგან შედგება. ხდება ქვეყნებს შორის საზღვრების მოშლა და მათი ერთ მსოფლიოში გაერთიანება, რის შედეგადაც საზოგადოების აზროვნება მხოლოდ იმ საზოგადოებით აღარ შემოიფარგლება, რომელშიც ის ცხოვრობს. გლობალიზაციამ ხელი შეუწყო ხალხთა დაახლოებას, თუმცა… Continue reading საზოგადოების პრობლემა თანამედროვე მსოფლიოში

რატომ ვარ დაინტერესებული პოლიტიკით

სახელმწიფო, თომას ჰობსი, ჯონ ლოკი, ადამიანის ბუნება, პოლიტიკა, ბუნებითი მდგომარეობა, სიკვდილის შიში, ხელშეკრულება, ბუნებით მდგომარეობაში ადამიანს შეუძლია ადამიანის მოკვლა, ბუნებითი კანონები, შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში