რატომ ვარ დაინტერესებული პოლიტიკით

სახელმწიფო, თომას ჰობსი, ჯონ ლოკი, ადამიანის ბუნება, პოლიტიკა, ბუნებითი მდგომარეობა, სიკვდილის შიში, ხელშეკრულება, ბუნებით მდგომარეობაში ადამიანს შეუძლია ადამიანის მოკვლა, ბუნებითი კანონები, შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში

Advertisements