მარქსი და მარქსიზმი

კომუნიზმი,მარქსი, საქართველო, ძალაუფლება, „ისტორია დღემდე არსებულ საზოგადოებების, არის ისტორია კლასობრივი ბრძოლის..” , მანიფესტი კომუნისტური პარტიისა , პროლეტარიატი, ბურჟუაზია, ჩაგრული და მჩაგვრელი კლასები, მუშები, კომუნიზმი სპობს, როგორც ჭეშმარიტებებს ისევე რელიგიას,

Advertisements