მარქსი და მარქსიზმი

კომუნიზმი,მარქსი, საქართველო, ძალაუფლება, „ისტორია დღემდე არსებულ საზოგადოებების, არის ისტორია კლასობრივი ბრძოლის..” , მანიფესტი კომუნისტური პარტიისა , პროლეტარიატი, ბურჟუაზია, ჩაგრული და მჩაგვრელი კლასები, მუშები, კომუნიზმი სპობს, როგორც ჭეშმარიტებებს ისევე რელიგიას,

Advertisements

ადამიანი, როგორც თავისუფალი ნების მქონე არსება

შესავალი            ადამიანი შექმნიდან თავისუფალი ნების არსებად ითვლება, თუმცა თუკი პირველყოფილ ადამიანებს გავიხსენებთ, გაგვახსენდება ისიც, რომ მათ არ შეეძლოთ გაეაზრებინათ, რას ნიშნავს თავისუფალი ნების მქონე არსებად ყოფნა. პრიმიტებიდან დღემდე სამყარომ დიდი ევოლუცია განიცადა, დღეს სამყარო სრულიად სხვაგვარია, ყველა ადამიანს აქვს გონება და მათ შეუძლიათ მისი გამოყენება, იმ გამონაკლისების გარდა, რომელთაც არ შესწევთ ამის უნარი.  ადამიანს… Continue reading ადამიანი, როგორც თავისუფალი ნების მქონე არსება

არის თუ არა იარაღის ტარების უფლება ნეგატიური თავისუფლების ნაწილი

შესავალი         საუკუნეების მანძილზე საზოგადოება ცდილობდა გაეხადა აშკარა, რა იყო კერძო და რა საზოგადო ქმედება. სადისკუსიო იყო თუ როდისაა დაშვებული საზოგადოების ჩარევა ინდივიდის ქმედებაში და როდის არა, როდის იზღუდება ადამიანის თავისუფლება, როდის უნდა აიძულონ პირი რამე ქმედებისაგან თავი შეიკავოს, ან კიდევ პირიქით, როდის უნდა აიძულონ ინდივიდი რაიმე მოიმოქმედოს. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ერთი ქმედება გადადის… Continue reading არის თუ არა იარაღის ტარების უფლება ნეგატიური თავისუფლების ნაწილი

არაცნობიერი ცნობიერის მიღმა „ ძმებ კარამაზოვებში “

ფროიდი ფსიქოანალიზურ ანთროპოლოგიაში განიხილავს ადამიანს, როგორც არსებად რომელსაც დაუმახინჯდა ფსიქიკა, ვინაიდან მასზე გავლენას ახდენს საზოგადოება. მისთვის „ ადამიანი, როგორც ბუნებრივი მოცემულობა არის ღირებულება, ყველაფერი ცუდი მოდის სოციალური, კულტურული ნორმების ტირანიიდან, რომელიც ზღუდავს, ხელს უშლის ყველაზე არსებითი ადამიანური სურვილების დაკმაყოფილებას. რის გამოც მახინჯდება, უარესდება ადამიანის ბუნება. “[1] ადამიანი არსებაა, რომლის შინაგანი სამყარო ხშირად სხვას ითხოვს და… Continue reading არაცნობიერი ცნობიერის მიღმა „ ძმებ კარამაზოვებში “